วิธีการสร้าง Amazon Machine Image (AMI)

October 6, 2020
เรามาดูวิธีการสร้าง Amazon Machine Image หรือ AMI กันครับ โดยใน Video นี้เราจะสร้าง Amazon Machine Image จาก Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ที่อยู่ในสถานะ Running อยู่ โดยเริ่มจากการเข้าไปที่ AWS Management Console ที่ https://console.aws.amazon.com/ แล้วทำตาม Video ได้เลยครับ หัวข้อที่ Cover 1. วิธีการสร้าง Amazon Machine Image (AMI) 2. วิธีการ Launch Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) _______ Link ใน Video AWS Management Console - https://console.aws.amazon.com/
Previous Video
AWS_ExecLeaders_ep4_compile_MASTER_2
AWS_ExecLeaders_ep4_compile_MASTER_2

Next Video
ASEAN Partner Webinar Series - How Pizza Hut Built an Analytics Platform on AWS
ASEAN Partner Webinar Series - How Pizza Hut Built an Analytics Platform on AWS