หลักสูตร 2: เริ่มต้นใช้งานบน AWS Cloud

October 16, 2020
หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงหมวดหมู่และบริการของ AWS ที่หลากหลาย รวมถึงบริการที่มีให้ใช้งาน โอกาสในการใช้งาน และวิธีการใช้บริการเหล่านั้น Papon Yongpisanpop, Technical Trainer, AWS
Previous Video
หลักสูตร 3: การสร้างบน AWS Cloud
หลักสูตร 3: การสร้างบน AWS Cloud

หลักสูตรนี้ครอบคลุมบริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างในระบบคลาวด์ตั้งแต่การมีแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้ การตร...

Next Video
หลักสูตร 1: แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Cloud
หลักสูตร 1: แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Cloud

หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงความสำคัญของระบบคลาวด์และประโยชน์จากการใช้งาน AWS Cloud Chayapa Oyjinda, Associate T...