หลักสูตร 3: การสร้างบน AWS Cloud

October 16, 2020
หลักสูตรนี้ครอบคลุมบริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างในระบบคลาวด์ตั้งแต่การมีแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้ การตรวจสอบทรัพยากรของคุณ การดำเนินการให้การติดตั้งใช้จริงเป็นไปโดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อและการแบ่งปันข้อมูล และการส่งจัดส่งเนื้อหา (CDN) Papon Yongpisanpop, Technical Trainer, AWS
Previous Video
หลักสูตร 4: การรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ของคุณ
หลักสูตร 4: การรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ของคุณ

หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงแนวทางการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ของ AWS พร้อมทั้ง AWS Shared Responsibility Mode...

Next Video
หลักสูตร 2: เริ่มต้นใช้งานบน AWS Cloud
หลักสูตร 2: เริ่มต้นใช้งานบน AWS Cloud

หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงหมวดหมู่และบริการของ AWS ที่หลากหลาย รวมถึงบริการที่มีให้ใช้งาน โอกาสในการใช้งาน และว...