เริ่มต้นใช้งาน Technology Serverless ด้วย AWS Lambda

August 17, 2021
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Serverless ของ AWS ที่ทำให้คุณสามารถพัฒนา Application โดยไม่ต้องบริหารจัดการ Server ระบบ Scale ขึ้นลงได้แบบอัตโนมัติ คิดค่าใช้จ่ายเมื่อมีการรัน Application Code และมาเริ่มต้นใช้การ Serverless ด้วย AWS Lambda กันครับ
Previous Video
เรียนรู้เรื่อง Amazon Rekognition
เรียนรู้เรื่อง Amazon Rekognition

เรียนรู้เรื่องการทำ AI Machine Learning โดยไม่ต้องสร้าง Model เอง แค่เรียก API มาใช้ใน Application ได้เลย ส...

Next Video
เรียนรู้ Container และ Container Service บน AWS
เรียนรู้ Container และ Container Service บน AWS

เรียนรู้การทำงานของเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์(Container) เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานทรัพยากรณ์ รวมไปจนถึง...