เรียนรู้เรื่อง Amazon Rekognition

August 17, 2021
เรียนรู้เรื่องการทำ AI Machine Learning โดยไม่ต้องสร้าง Model เอง แค่เรียก API มาใช้ใน Application ได้เลย สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับ Machine Learning
Previous Video
สร้าง Serverless Data Lake และวิเคราะห์ข้อมูลบน AWS
สร้าง Serverless Data Lake และวิเคราะห์ข้อมูลบน AWS

สร้าง Data lake อย่างปลอดภัยและข้อมูลไม่สูญหายโดยใช้ Amazon S3, สามารถบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ และ...

Next Video
เริ่มต้นใช้งาน Technology Serverless  ด้วย AWS Lambda
เริ่มต้นใช้งาน Technology Serverless ด้วย AWS Lambda

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Serverless ของ AWS ที่ทำให้คุณสามารถพัฒนา Application โดยไม่ต้องบริหารจัดการ Ser...