[AWS Summit ASEAN re:Cap] Hiện đại hoá Kiến trúc ứng dụng trên AWS

September 2, 2020
Ngày nay, khách hàng thường gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng các ứng dụng mang tính sẵn sàng cao, cũng như có khả năng mở rộng tốt. Điều này đúng cả với trường hợp xây dựng ứng dụng mới, hoặc trường hợp hiện đại hoá ứng dụng cũ theo hướng tối ưu cho môi trường điện toán đám mây. Trong webinar này, chúng tôi sẽ cùng các bạn đi sâu vào một số kiến trúc ứng dụng hiện đại và best practice trên AWS, cách các nhóm DevOps tận dụng hạ tầng điện toán đám mây AWS để giảm thời gian xây dựng ứng dụng, trong khi vẫn đảm bảo khả năng quản lý hạ tầng. Diễn giả: Chinh Hoang Minh, Solutions Architect, AWS
Previous Video
[AWS Summit ASEAN re:Cap] Chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống sang Amazon Aurora
[AWS Summit ASEAN re:Cap] Chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống sang Amazon Aurora

Ngày nay quản lý cơ sở dữ liệu để chạy ở quy mô lớn với tính sẵn sàng cao và độ tin cậy là một việc thách t...

Next Video
[AWS Summit ASEAN re:Cap] Model tanggung jawab pengguna AWS, dan komplian di AWS Cloud
[AWS Summit ASEAN re:Cap] Model tanggung jawab pengguna AWS, dan komplian di AWS Cloud

Tingkatkan postur keamanan Anda dengan service dan infrastruktur AWS. Dengan AWS, Anda akan memiliki kemamp...