AWSome Day Online Conference_VN Module1-Demo1

October 21, 2020
Mô-đun 1: Giới thiệu Đám mây AWS Mô-đun này giới thiệu giá trị của đám mây và những lợi ích khi áp dụng Đám mây AWS.
Previous Video
AWSome Day Online Conference_VN Module2-Demo1
AWSome Day Online Conference_VN Module2-Demo1

Mô-đun 2: Bắt đầu sử dụng đám mây Mô-đun này giới thiệu một số danh mục và dịch vụ AWS – công dụng của các...

Next Video
AWS_Rajan_Puneet_DeepDive_07 MASTER
AWS_Rajan_Puneet_DeepDive_07 MASTER