Bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition như thế nào?

September 29, 2020
Bạn muốn sử dụng các tính năng tự động phân tích hình ảnh và video bằng máy học, như nhận diện đối tượng, cảnh vật, tìm kiếm khuôn mặt, v.v... với độ chính xác cao & chi phí thấp? Amazon Rekognition chính là dịch vụ dành cho bạn. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu 1 số tính năng của Rekognition và cách sử dụng, tích hợp chúng vào ứng dụng của bạn.
Previous Video
Làm thế nào để triển khai trang web tĩnh sử dụng AWS Amplify?
Làm thế nào để triển khai trang web tĩnh sử dụng AWS Amplify?

Bạn muốn triển khai trang web tĩnh của mình một cách dễ dàng, thay vì sử dụng S3 cho trang web tĩnh? Bây gi...

Next Video
Sử dụng Amazon S3 như thế nào?
Sử dụng Amazon S3 như thế nào?

Amazon Simple Storage Service (S3) là một dịch vụ điện toán đám mây giúp bạn đơn giản hoá việc lưu trữ, tru...