Làm thế nào để tạo một vùng lưu trữ container image sử dụng Amazon Elastic Container Registry?

September 29, 2020
Amazon Elastic Container Registry (ECR) là dịch vụ quản lý container image Docker được quản lý bởi AWS giúp các nhà phát triển dễ dàng lưu trữ, quản lý và triển khai Docker container image. Amazon ECR được tích hợp với Amazon Elastic Container Service (ECS), giúp đơn giản hóa việc quy trình triển khai container image lên Container cluster của bạn.
Previous Video
เรามาดูวิธีการใช้งาน AWS Organization เบื้องต้นกันนะครับ
เรามาดูวิธีการใช้งาน AWS Organization เบื้องต้นกันนะครับ

เรามาดูวิธีการใช้งาน AWS Organization เบื้องต้นกันนะครับเริ่มต้นจากการเข้าไปที่ AWS Management Console http...

Next Video
Làm thế nào để triển khai trang web tĩnh sử dụng AWS Amplify?
Làm thế nào để triển khai trang web tĩnh sử dụng AWS Amplify?

Bạn muốn triển khai trang web tĩnh của mình một cách dễ dàng, thay vì sử dụng S3 cho trang web tĩnh? Bây gi...