Mã hoá dữ liệu trên Amazon S3 sử dụng AWS Key Management Service (KMS) như thế nào

September 26, 2020
Một trong các vấn đề mà mọi doanh nghiệp quan tâm khi cân nhắc chuyển đổi hệ thống lên Cloud là an toàn bảo mật, đặc biệt là bảo mật cho dữ liệu lưu trữ trên Cloud. AWS Key Management Service (KMS) là một trong các dịch vụ của AWS giúp khách hàng mã hoá dữ liệu và quản lý key mã hoá thông qua kiến trúc mã hoá hai lớp, sử dụng data key và master key. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các tính năng của AWS KMS sử dụng trong quy trình mã hoá và giải mã dữ liệu, và cùng theo dõi demo về cách sử dụng KMS để mã hoá dữ liệu, quản lý key mà hoá và phân quyền người dùng đơn giản như thế nào
Previous Video
Bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition như thế nào?
Bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition như thế nào?

Bạn muốn sử dụng các tính năng tự động phân tích hình ảnh và video bằng máy học, như nhận diện đối tượng, c...

Next Video
Làm thế nào để tạo một vùng lưu trữ container image sử  dụng Amazon Elastic Container Registry?
Làm thế nào để tạo một vùng lưu trữ container image sử dụng Amazon Elastic Container Registry?

Amazon Elastic Container Registry (ECR) là dịch vụ quản lý container image Docker được quản lý bởi AWS giúp...