Mô-đun 5: Định giá, hỗ trợ và kiến trúc của AWS

October 22, 2020
Mô-đun này giới thiệu kiến thức cơ bản về các gói hỗ trợ của AWS, các yếu tố định giá của một số dịch vụ chính, cũng như Kiến trúc AWS, bao gồm Khung kiến trúc tối ưu và các kiến trúc tham khảo cho Khả năng chịu lỗi cao và Tính sẵn sàng cao cũng như Lưu trữ web. Thi Thu Hang Tran, Territory Manager
Previous Video
ExecLeaders Korea | Week 2 Weekly Show - Customer Experience
ExecLeaders Korea | Week 2 Weekly Show - Customer Experience

Next Video
Mô-đun 4: Bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn
Mô-đun 4: Bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn

Mô-đun này giới thiệu cách AWS tiếp cận phương thức bảo mật cho đám mây, cùng với Mô hình trách nhiệm chung...