Previous Video
Mô-đun 2: Bắt đầu sử dụng đám mây
Mô-đun 2: Bắt đầu sử dụng đám mây

Mô-đun này giới thiệu một số danh mục và dịch vụ AWS – công dụng của các dịch vụ cũng như thời điểm và cách...

Next Video
AWSome Day Online Conference_VN Module5-Demo1
AWSome Day Online Conference_VN Module5-Demo1

Mô-đun 5: Định giá, hỗ trợ và kiến trúc của AWS Mô-đun này giới thiệu kiến thức cơ bản về các gói hỗ trợ c...