AWSome Day Online Conference_VN Module2-Demo1

October 21, 2020
Mô-đun 2: Bắt đầu sử dụng đám mây Mô-đun này giới thiệu một số danh mục và dịch vụ AWS – công dụng của các dịch vụ cũng như thời điểm và cách thức sử dụng.
Previous Video
AWSome Day Online Conference_VN Module3-Demo1
AWSome Day Online Conference_VN Module3-Demo1

Mô-đun 3: Xây dựng trên đám mây Mô-đun này giới thiệu một số dịch vụ để hỗ trợ xây dựng trên nền tảng đám ...

Next Video
AWSome Day Online Conference_VN Module1-Demo1
AWSome Day Online Conference_VN Module1-Demo1

Mô-đun 1: Giới thiệu Đám mây AWS Mô-đun này giới thiệu giá trị của đám mây và những lợi ích khi áp dụng Đá...