AWSome Day Online Conference_VN Module3-Demo1

October 21, 2020
Mô-đun 3: Xây dựng trên đám mây Mô-đun này giới thiệu một số dịch vụ để hỗ trợ xây dựng trên nền tảng đám mây, từ việc có những ứng dụng có thể thay đổi quy mô, giám sát tài nguyên, tự động hóa quy trình triển khai, kết nối và chia sẻ dữ liệu cũng như phân phối nội dung.
Previous Video
AWSome Day Online Conference_VN Module4-Demo1
AWSome Day Online Conference_VN Module4-Demo1

Mô-đun 4: Bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn Mô-đun này giới thiệu cách AWS tiếp cận phương thức bảo...

Next Video
AWSome Day Online Conference_VN Module2-Demo1
AWSome Day Online Conference_VN Module2-Demo1

Mô-đun 2: Bắt đầu sử dụng đám mây Mô-đun này giới thiệu một số danh mục và dịch vụ AWS – công dụng của các...