AWSome Day Online Conference_VN Module4-Demo2

October 21, 2020
Mô-đun 4: Bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn Mô-đun này giới thiệu cách AWS tiếp cận phương thức bảo mật cho đám mây, cùng với Mô hình trách nhiệm chung của AWS, hoạt động Quản lý và kiểm soát truy cập của AWS, Các chương trình tuân thủ bảo mật của AWS và các tài nguyên sẵn có để bạn hiểu rõ hơn về các tùy chọn bảo mật của Đám mây AWS.
Previous Video
AWSome Day Online Conference_VN Module5-Demo1
AWSome Day Online Conference_VN Module5-Demo1

Mô-đun 5: Định giá, hỗ trợ và kiến trúc của AWS Mô-đun này giới thiệu kiến thức cơ bản về các gói hỗ trợ c...

Next Video
AWSome Day Online Conference_VN Module4-Demo1
AWSome Day Online Conference_VN Module4-Demo1

Mô-đun 4: Bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn Mô-đun này giới thiệu cách AWS tiếp cận phương thức bảo...