AWSome Day Online Conference_VN Module5-Demo1

October 21, 2020
Mô-đun 5: Định giá, hỗ trợ và kiến trúc của AWS Mô-đun này giới thiệu kiến thức cơ bản về các gói hỗ trợ của AWS, các yếu tố định giá của một số dịch vụ chính, cũng như Kiến trúc AWS, bao gồm Khung kiến trúc tối ưu và các kiến trúc tham khảo cho Khả năng chịu lỗi cao và Tính sẵn sàng cao cũng như Lưu trữ web.
Previous Video
AWSOME_DAY_MODULE1_VANLE_FINAL
AWSOME_DAY_MODULE1_VANLE_FINAL

Next Video
AWSome Day Online Conference_VN Module4-Demo2
AWSome Day Online Conference_VN Module4-Demo2

Mô-đun 4: Bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn Mô-đun này giới thiệu cách AWS tiếp cận phương thức bảo...