Mô-đun 2: Bắt đầu sử dụng đám mây

October 22, 2020
Mô-đun này giới thiệu một số danh mục và dịch vụ AWS – công dụng của các dịch vụ cũng như thời điểm và cách thức sử dụng. Thi Thu Hang Tran, Territory Manager
Previous Video
Mô-đun 3: Xây dựng trên đám mây
Mô-đun 3: Xây dựng trên đám mây

Mô-đun này giới thiệu một số dịch vụ để hỗ trợ xây dựng trên nền tảng đám mây, từ việc có những ứng dụng có...

Next Video
AWSOME_DAY_MODULE1_VANLE_FINAL
AWSOME_DAY_MODULE1_VANLE_FINAL