Mô-đun 3: Xây dựng trên đám mây

October 22, 2020
Mô-đun này giới thiệu một số dịch vụ để hỗ trợ xây dựng trên nền tảng đám mây, từ việc có những ứng dụng có thể thay đổi quy mô, giám sát tài nguyên, tự động hóa quy trình triển khai, kết nối và chia sẻ dữ liệu cũng như phân phối nội dung. Pham Anh Vu, Technical Trainer
Previous Video
Mô-đun 4: Bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn
Mô-đun 4: Bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn

Mô-đun này giới thiệu cách AWS tiếp cận phương thức bảo mật cho đám mây, cùng với Mô hình trách nhiệm chung...

Next Video
Mô-đun 2: Bắt đầu sử dụng đám mây
Mô-đun 2: Bắt đầu sử dụng đám mây

Mô-đun này giới thiệu một số danh mục và dịch vụ AWS – công dụng của các dịch vụ cũng như thời điểm và cách...