Mô-đun 4: Bảo mật cho các ứng dụng đám mây của bạn

October 22, 2020
Mô-đun này giới thiệu cách AWS tiếp cận phương thức bảo mật cho đám mây, cùng với Mô hình trách nhiệm chung của AWS, hoạt động Quản lý và kiểm soát truy cập của AWS, Các chương trình tuân thủ bảo mật của AWS và các tài nguyên sẵn có để bạn hiểu rõ hơn về các tùy chọn bảo mật của Đám mây AWS. Luc Tran, Inside Sales Representative
Previous Video
Mô-đun 5: Định giá, hỗ trợ và kiến trúc của AWS
Mô-đun 5: Định giá, hỗ trợ và kiến trúc của AWS

Mô-đun này giới thiệu kiến thức cơ bản về các gói hỗ trợ của AWS, các yếu tố định giá của một số dịch vụ ch...

Next Video
Mô-đun 3: Xây dựng trên đám mây
Mô-đun 3: Xây dựng trên đám mây

Mô-đun này giới thiệu một số dịch vụ để hỗ trợ xây dựng trên nền tảng đám mây, từ việc có những ứng dụng có...